Kui olete Facebooki kasutaja, olete ka uurimisteema

Suhtlusvõrgustik suhtub akadeemilisse koostöösse ettevaatlikult, kuid valib projekte, mis vastavad selle ärieesmärkidele

Foto: Jonathan Nackstrand / AFP / Getty Images

Karen Weise ja Sarah Frier

Professor oli uskumatu. David Craig oli uurinud sotsiaalmeedias meelelahutuse kasvu…