Euroopa vabakutseliste uuringu väljakuulutamine

Osalege selles olulises uuringus ja tehke oma hääl Euroopa tasandil kuuldavaks

Vabakutselised on oluline, kuid varjatud osa väikeettevõtete elanikkonnast ning see osa, keda mõnikord on suuresti valesti arvutatud ja valesti mõistetud.

Täna kuulutab Euroopa sõltumatute spetsialistide foorum rõõmuga Euroopa vabakutseliste uuringus partnerlusest Euroopa juhtiva vabakutseliste platvormiga Malt.

Võtke osa Euroopa vabakutseliste uuringust 2018: http://bit.ly/EFM-Survey18

Teie vastused aitavad meil saada tervikliku pildi iseseisva töö olukorrast kogu Euroopas ja tagavad vabakutseliste kogukonna hääle kuulmise.

Vastused koondatakse anonüümselt aruandesse, mis avaldatakse veebis 2018. aasta oktoobris toimuva Euroopa vabakutseliste nädala raames.

Miks küsitletakse vabakutselisi

Ehkki töötajate poolt tööjõule antud väärtuse hindamist mõistetakse hästi osana rollist, mida inimressursside osakonnad täidavad enamikus ettevõtetes, ei ole praktiliselt samalaadset teavet mittetöötajate kohta.

Otsustajad peavad uute ja korrapäraste uuringute abil saama ajakohaste kategooriate ja kriteeriumidega paremaid andmeid sõltumatu tööjõu kohta.

Euroopa vabakutseliste uuring on tõenduspõhine iga-aastane uuring, mis jälgib Euroopa vabakutseliste äritulemusi, heaolu ja majanduslikke väljavaateid. See on väärtuslik baromeeter, mida saab kasutada suundumuste, hoiakute, enesekindluse, töö- ja eraelu tasakaalu ning vabakutseliste üldise ettekujutuse tuvastamiseks Euroopa majanduslikest ja sotsiaalsetest tingimustest.

Üldiselt pakub uuring Euroopa vabakutseliste tööjõu keeruka väljavaate. Lõppeesmärk on saada paremini aru vabakutseliste kogemustest, nende ees seisvatest väljakutsetest ja nõutavatest parandustest.

Tulemused tõstavad valitsuste ja erasektori tähelepanu sellele, kuidas seda kasvavat tööjõusektorit kõige paremini turgutada ja kaasata ning mis on tõhususe, innovatsiooni ja tootlikkuse peamine tegur.

Uuring põhineb kvantitatiivse ja kvalitatiivse skaala ainulaadsel kombinatsioonil. Seda jagatakse umbes 10 000 vabakutselisele kogu Euroopas, sõltumatute spetsialistide Euroopa foorumi liikmete kaudu ja kohalike tööruumide kaudu.

Mida me seni teame

Eurostati tööjõu-uuringu andmed näitavad, et füüsilisest isikust ettevõtjate arv on viimase kümnendi jooksul suurenenud kõige enam kutsealadel, juhtimis-, teadus- ja tehnikaaladel. Need on vabakutselised, mõned kõrgema kvalifikatsiooniga füüsilisest isikust ettevõtjate rühmad ja Euroopa tööturu kõige kiiremini kasvav segment.

Vabakutselised on heterogeensed, väga mitmekesine grupp pidevalt arenevas keskkonnas. Need hõlmavad palju erinevaid tüüpe ja töötavad kõigis tööstusharudes, alates graafilistest disaineritest ja veebiarendajatest kuni lapsehoidjate, juristide ja ooperilauljateni. Mõned töötavad 10 tundi nädalas, teised 80. Nende hulgas on mehi ja naisi ning nad esindavad etnilise ja rassilise tausta ning poliitilise orientatsiooni mitmekesisust. Nad elavad kogu mandril, mitte ainult suuremates linnades.

Nende mitmekesisus annab tunnistust sõltumatute töötajate piiramatust potentsiaalist Euroopas - kuid see on ka nende peamine puudus.

Sõltumatute töötajate huvide, sissetulekute ja kuuluvuse tohutu mitmekesisus on muutnud problemaatiliseks ühtse hääle kujundamise, mis sunnib ELi poliitikakujundajaid tähelepanu pöörama. On kätte jõudnud aeg, et see vale.

Tegevuskutse

Selle uuringu eesmärk on saada rohkem teavet Euroopa vabakutseliste kohta ja mõista nende tööelu tegelikkust, õiguslikku raamistikku, milles nad töötavad, ja nende töö laiemat konteksti.

See on ülioluline kui kunagi varem, et tunnustatakse põhilist panust, mille te vabakutselisena teete. Uuringus osaledes pakute olulisi teadmisi Euroopa füüsilisest isikust ettevõtjate maastiku parandamiseks.

Küsitlus on avatud kuni 1. septembrini 2018. Osalege kohe ja levitage seda teavet teistele vabakutselistele, keda tunnete. Kasutage julgelt #FreelancersSurvey ja märkige @FreelancersEU.

>>> Võtke uuring siia <<<